ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการสอบกลางภาค วันที่ 17-18  กันยายน  2563   
  • กำหนดการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ วันที่ 21  กันยายน  2563